Dr. Astrid Mulkers studeerde in 2016 af als ziekenhuisarts en vervolgde haar opleiding tot arts-specialist in de Gynaecologie-Verloskunde aan de Universiteit Gent met stages in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Delta, Medisch Spectrum Twente (NL), AZ Maria Middelares en UZ Gent.

Ze behaalde haar erkenning als arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde en vervoegde de dienst Gynaecologie – verloskunde van Az Damiaan Oostende in 2021.

Tijdens haar opleiding ontwikkelde dokter Mulkers een bijzondere interesse in reproductieve geneeskunde. Ze volgde hiervoor een extra opleiding bij de afdeling reproductieve geneeskunde van UZ Gent en blijft ook na haar opleiding nauw samenwerken met UZ Gent voor opstarten en opvolgen van fertiliteitsbehandelingen.

U kunt bij dokter Mulkers terecht voor algemene gynaecologie, zwangerschapsopvolging en fertiliteitsbehandelingen.Privé Praktijk
+32 50 55 64 93
Huisartsenpraktijk Beaufort 
Zeedijk 250 - 8400 Oostende
Ziekenhuis AZ Damiaan
+32 59 41 60 30
Route 206 AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende