Dringend probleem

Voor een dringend probleem neemt U best telefonisch contact op
met het secretariaat van AZ Damiaan op het nummer 059 / 41 60 30.

of met uw huisarts die u ten allen tijde kan doorverwijzen.
Voor dringende problemen in de zwangerschap is er steeds
permanentie op de verloskamer van AZ Damiaan op het nummer 059 / 41 40 00.


Afspraak annuleren / verzuimde afspraak

Wanneer een gemaakte afspraak niet kan doorgaan,
vragen wij u met aandrang deze afspraak zo snel mogelijk
telefonisch te annuleren en bij voorkeur minstens 48 uur voordien.

De vrijgekomen plaatsen kunnen zo opgevuld worden voor dringende interventies.
Gezien de lange wachtlijst en het beperkte aantal plaatsen is
dit ook een stuk eerlijker ten opzichte van de andere patiënten.

Volgens artikel 77 van de Code van de geneeskundige plichtenleer
kan steeds een schadeloosstelling gevraagd worden voor een verzuimde afspraak,
indien zij niet tijdig werden afgezegd. (24 uur op voorhand).


Privé Praktijk
+32 50 55 64 93
Huisartsenpraktijk Beaufort 
Zeedijk 250 - 8400 Oostende
Ziekenhuis AZ Damiaan
+32 59 41 60 30
Route 206 AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende